1975. GODINA

MUZEJ GRADA BEOGRADA
Urbanistički Konkurs IV nagrada
Urbanisti
č
ki savez Beograda, Beograd - Srbija

1976. GODINA

SEOSKO STANOVANJE
U
rbanistička Studija Bajina Bašta
Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija

1977. GODINA

TARA
U
rbanistička Studija
Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje) Beograd – Srbija

TRG U PANČEVU
Urbanistički Projekt
CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija

1978. GODINA

REKREACIJA U SRBIJI
Urbanistički Konkurs II nagrada
SDB - Sporstko Društvo Beograda, Beograd – Srbija

1979. GODINA

EKO NASELJE GORICA  
Urbanistički Konkurs III nagrada
Urbanistički savez Crne Gore, Podgorica – Crna Gora

1980. GODINA

NASELJA U BOKI KOTORSKOJ
Urbanistička Studija

Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)  
Beograd – Srbija

1982. GODINA

13 AMBIJENTALNIH CELINA BOKE KOTORSKE
U
rbanistička Studija
I
zdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija

AMBIJENTALNA CELINA BJELILA I KAKRC
U
rbanistička Studija
Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija

AMBIJENTALNA CELINA KRAŠIĆI
Urbanistička Studija
Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija

AMBIJENTALNA CELINA DJURAŠEVIĆI
U
rbanistička Studija
Izdavač CEP (Centar za Urbano Planiranje)
Beograd – Srbija
AMBIJENTALNA CELINA
Urbanistički Projekt II nagrada
Salon Arhitekture Beograd – Srbija

1992. GODINA

PARK SRBIJA
Urbanistički
Projekt
Turisti
čki Savez Srbije i
CEP Beograd - Srbija

1993. GODINA

ICCFSCS
INTERDESIGN COMPETTITION A CALL FOR SUSTAINABLE COMMUNITY SOLUTIONS
Urbanistički Konkurs I nagrada
Američki Institut za Arhitekturu i Urbanizam USA

2013. GODINA

TRIM STAZA VIDRAK VALJEVO
Direkcija za Urbanizam, Građevinsko Zemljište, Puteve i Izgradnju
Valjevo, Srbija
IDEJNO REŠENJE INFO PARKA VALJEVO
Pogledaj OVDE
...

Direkcija za Urbanizam, Građevinsko Zemljište, Puteve i Izgradnju
Valjevo, Srbija