Za sve što se u životu desi, pa bilo to da ste sami uradili ili uz pomoć svojih prijatelja, ništa uistinu niste uradili sami, pa ma koliko se trudili da to, pre svega sebi dokažete...
Pored onih LJUDI koji su tu da
 vaš život učine da on to zbilja i bude, postoje i oni koji sve to sa vama dele, bez kojih nema ni vas ni vašeg života...