GORAN BOŽOVIĆ   UPUSTVO ZA UPOTREBU CRTEŽA

 


UPUTSTVO ZA UPOTREBU CRTEŽA


Ovde prikazana dela predstavljaju novost na našem tržištu pa zato prilžemo ovo uputstvo kako ne bi došlo do težih posledica usled nemarnog rukovanja. Ovde prikazane - i (nepotrebno precrtati) slike, crteži - sklupture omogućuju više različitih načina upotrebe. Pošto bi nam opisivanje mnoštva varijanti oduzelo previše prostora ograničićemo se na tri osnovna vida upotrebe u pogledu učestalosti.
To su: Jednokratna upotreba, povremena upotreba i svakodnevna upotreba.

Kod jednokratne upotrebe važno je ne insistirati na razumevanju ''slojevitosti'', ''zračenja'', ''višeznačnosti'' itd. Nije preporučljivo dugo i uporno fiksirati crtež da će on priznati sve. Poželjno ga je posmatrati krajičkom oka, nehajno, kao da nam nije do toga. Nije loše za trenutak poneti sliku crteža u glavi, odvaćajući pogled od njega, mada se ne zna tačno šta se time dobija. Sve što bi nam crtež mogao saopštiti mora se već nekako imati u glavi. Jednokratnu upotrebu je stoga najuputnije svesti na letimičan pogled, kao na izlog pored koga se prolazi ili na banderu iz voza. U tom pogledu će možda ostati mesta za misao koja je ko zna na koji način - ali na neki mora biti - povezana sa pogledom okrznutim delom.
Prilikom povremene upotrebe potrebno je da se crtež nadje u vidokrugu ali ne u centru pažnje. Nekoncentrišuči se nikad na njega pogledom se treba udaljavati i približavati slično kao kod promene dioptrije. Koliko čovek uspe ni na šta da ne misli, na ovim putovanjima tamo amo, može primiti neku sliku koja bi opet ko zna kako - ali nekako mora biti - povezana sa posmatranim objektom. Ukoliko se crteži svakodnevno upotrebljavaju onda je to potrebno činiti na sledeći način: Smisliti novo i originalno pitanje i postaviti ga crtežu. Oni imaju tu osobinu da nikada ne odgovaraju na pitanja. Neminovno će vam se dogoditi:
A. Da ostanete bez odgovora svesni i da mnoga druga pitanja nemaju odgovora.
B. Sami ćete naći odgovor praveći još jedan korak ka konačnoj istini.
C. Ustanoviti da odgovor nije ni potreban.
Nezavisno od toga šta se dogodi, važno je da se dogodilo. U pauzama preporučujemo gledanje u belo i zapažanje razlika u doživljaju.

Goran Božović