RANKO MUNITIĆ   POZORNICA SNOVA

 


POZORNICA SNOVA

Zoran Mujbegović se na ovoj izložbi u Beču predstavio sa tri ciklusa slika na kojima se može sažeti dosadašnje iskustvo ovog slikara koji se bavio scenografijom i animacijom, radio filmske plakate, a značajna ostvarenja i nagrade ima i iz oblasti arhitekture i urbanizma.
Objavio je i nekoliko knjiga, a posebnu pažnju je pobudio njegov roman OUROBOROS koji tretira teorijske aspekte likovnog stvaralaštva.Ovde i sada, pred nama su tri niza od po sedam slika nastalih u periodu od nekoliko meseci. Svaki niz može se posmatrati na tri načina, kao kontinuinirani slikarski ciklus kojim se tema izlaže od ekspozicije do zaključka, kao sedam jednako vrednih varijacija na zadanu temu ili kao sedam potpuno nezavisnih celina. Slika koja radja novu sliku, slika koja je u slici pre nje i posle nje, niz koji radja novi niz... Slike koje su uvek deo nekog velikog mozaika ili nekog ogromnog, samo njemu znanog i mogućeg magičnog pazla.

Uzrok ovoj višeznačnosti jeste slojevitost sveta snova Zorana Mujbegovića, realiteta u kom se, kao i u celom Mujbegovićevom umetničkom delovanju, mešaju iskustva i znanja, mozaika i murala, astrologije i magije, književnosti i slikarstva, arhitekture i sklupture, pozorišta i plakata, animiranog filma i stripa. Otuda je svaka Mujbegovićeva javna akcija ili, kao u ovom slučaju izložba, poziv za posetu dalekim mestima, pozornicama njegovih snova. A umetnik to i kaže: ''Sve što vas okružuje i sve što je oko vas su samo delići mojih snova''.

I tako, gledajući i tumačeći odsanjane slike sanjajte neke svoje snove ili se prepustite snovima Zorana Mujbegovića. Ovo drugo vas može odvesti u neke svetove neslućenih razmera iz kojih se teško vratiti. Lako vam se može desiti da se zauvek izgubite u Mujbegovićevim snovima ne želeći da se ikada probudite.

Ranko Munitić