SAVA STEPANOV   POETSKO I ROMANTIČNO

 


POETSKO I ROMANTIČNO

Crteži Zorana Mujbegovića radjeni su u jednoj koncepciji asocijativne apstrakcije. Zapravo radi se o crtačkom listu kojem se geometrijskim shvatanjem oblika formira odredjena kompleksna celina u funkciji tumačenja prostornosti iznadjenog i insceniranog mizanscena. U takav kontekst Mujbegović unosi odredjene, uglavnom tek asocijativno naznačene figurativne elemente.Ovi objekti u listu su puno plastična ravnoteža jednostavnim i ravnim geometriziranim površinama
. Tek naznačena figura (puž, školjka, elementi morske flore) se crtačkom akcijom apostrofira i favorizuje do nivoa višeznačne simbolike. Izabrana tematika iz predela morskih dubina može se tumačiti i kao jedan neo - romantičarski stav, jedna čežnjivo romantično - nostalgična zagledanost u predele sreće ''iz carstva snova''. Medjutim, razlozi Mujbegovićeve akcije su znatno dublji od nastojanja da se ''pobegne iz svakodnevnice''.Stav Mujbegovića je stav poete. Slikara interesuje poetski naboj crtačke i pikturalne jedinice. Mogućnost da se poetski deluje je onaj pokretački inicijator. Odredjene, ovde prisutne konteplativnije tendencije i iskreno verovanje u moć likovne poezije daju ovim crtežima novu dimenziju, dimenziju jednog kompletnog - duhovnog kreativnog čina.
S
ava Stepanov