ZORAN MARKUŠ   IZMEDJU LIČNOG I VREMENSKOG

 


IZMEDJU LIČNOG I VREMENSKOG

Prvom samostalnom izložbom u Beogradu (Galerija Grafičkog Kolektiva) Zoran Mujbegović (rodjen 1950. odine) predstavlja nam se kao daroviti i izuzetan crtač.

Pojam crteža ovde treba shvatiti prilično uslovno, jer su njegovi crteži potpuno definisani u formi i u boji, i sadrže sve primese jednog zrelog slikarstva.Mujbegović je mestimično tradicionalista kada svojim mekim konturama, zaobljenim i zaokruženim ritmovima podseća na Miroa i Masona, našeg Širbegovića ili evocira tananost i suptilnost japanskih estampa. S druge strane, on je, istovremeno, savremen u svom geometrizmu koji oplemenjuje finim valerskim tradicijama. Kombinovanjem tradicionalizma i savremenosti on uspeva da nam dočara jedan novi, potpuno jasan slikarski svet.Kao sam izraz, tako je i postupak dvojan:
mestimično minuciozan do linearne kaligrafije, ali istovremeno pojednostavljen i čist kada boju nanosi mehanički - špricanjem.
Ostvarenja koja udružuju tokove potsvesti i racionalne komponente, sažimaju kolorističku uzdržanost i tonsku rafiniranost sa linearnom osećajnošću.

Zoran Markuš